• |  
           

Terminy określające oprocentowanie lokat bankowych

Opublikowano w 2018-08-31
Napisany przez Site Owner

Z pewnością każdy kto choć raz zastanawiał się nad założeniem lokata bądź depozytu miał do czynienia z takimi terminami dotyczącymi oprocentowania jak oprocentowanie stałe oraz oprocentowanie zmienne. Jak się jednak okazuje terminów takich jest znacznie więcej i warto się z nimi zapoznać jeżeli tylko zastanawiamy się nad założeniem lokaty.

Oprocentowanie nominalne

Oprocentowanie nominalne czyli inaczej mówiąc nominalna stopa procentowa jest zawsze podawane w skali roku. Nie bierze się tutaj pod uwagę okresu trwania lokaty ani też efektu kapitalizacji odsetek, podatku od zysków kapitałowych ani również żadnych innych kosztów.

Jak obliczyć odsetki lokaty z oprocentowaniem nominalnym

Większość banków podaje nam w swoich ofertach lokaty z oprocentowaniem aby móc obliczyć takie odsetki musimy przede wszystkim określić ile razy w ciągu roku nastąpi kapitalizacja odsetek, podzielić oprocentowanie nominalne przez liczbę kapitalizacji odsetek w ciągu roku, wtem sposób uzyskamy oprocentowanie częściowe, następnie możemy wyliczyć zysk w kolejnych okresach kapitalizacji bazując na wyliczonym wcześniej oprocentowaniu częściowym.

Oprocentowanie efektywne

To oprocentowanie podawane jest w skali roku. W odróżnieniu od oprocentowania nominalnego uwzględnia ono efekt kapitalizacji odsetek. A zatem wyliczając oprocentowanie efektywne chcemy się dowiedzieć jakie powinno być oprocentowanie nominalne aby został równoważony zysk z kapitalizacji odsetek. Istotną kwestią jest również to, że oprocentowanie efektywne nie uwzględnia podatku od zysków kapitałowych.

Oprocentowanie netto

Oprocentowaniem tym określana jest wysokość oprocentowania po wcześniejszym uwzględnieniu podatku od zysków kapitałowych czyli podatek Belki. Musimy być świadomi tego, że bank pomniejszy odsetki wypracowane przez nasz kapitał o należny państwu podatek

Oprocentowanie rzeczywiste – realne

To oprocentowanie zwane oprocentowaniem rzeczywistym określa rzeczywistą zyskowność lokaty czyli to ile faktycznie zarobimy. Inaczej mówiąc jest to oprocentowanie netto skorygowane jednak o wartość inflacji. W prawdzie jesteśmy w stanie obliczyć zysk z lokaty po opodatkowaniu, jednak pamiętajmy również o tym, że po zakończeniu umowy z bankiem nasze oszczędności mogą być warte nieco mniej niż wynikałoby to z oprocentowania nominalnego bądź też efektywnego.